مزایده و مناقصه

مزایده خرید زمین جهت احداث کارخانه

برگزار کننده: زمزم

تاریخ شروع مناقصه : 1395/01/01

زمان پایان مناقصه: 1395/01/31

آخرین مهلت ارسال درخواست ها : 1395/01/24

تلفن تماس : 36047112

آدرس: http://test59.iranrugco.com/admin/auction.aspx

شرح:  مزایده خرید زمین جهت احداث کارخانه

دانلود فایل