سطوح چهارگانه اخلاقی در سازمان کدامند؟

مطلب زیر دومین قسمت از مقاله‌ای است که تحت عنوان اخلاق و مسئولیت اجتماعی سازمان توسط دکتر فرزین عطایی‌یار، معاون بازاریابی و فروش گروه زمزم ایران تألیف شده است.

ایفای مسئولیت اجتماعی در کسب و کار

ساساً این دیدگاه که سازمان صرفاً باید در پی سود آوری باشد، امروزه در سطحی کلان و جهانی، دچار دگرگونی شده و شایسته آن است که سازمان ها علاوه بر توجه به حفظ منافع، سودآوری و بقای مادی ، از دیگر ابعاد وجودی خود در عرصه جهان پیرامون ، غافل نشده و تلاش کنند سهمی در حفظ، ارتقاء و سازندگی جامعه به مثابه جزئی از کل ساختار اجتماعی داشته باشند.

نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی

مهارت= امنیت + ارتقای درجه ; بشر از بدو خلقت تا کنون برای غلبه بر طبیعت و نیازهای خود در حال یادگیری و آموختن است. به طور کلی، آموزش کارکنان و اهمیت آن در علوم اداری، بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت و تا آن تاریخ فقط سازمان های محدودی بودند که به تدریس  و تعلیم کارکنان خود می پرداختند.

هوش تجاری و فرصت های جدید برای رشد و توسعه

هــوش کســب و کــار یــا هوش تجاری (Business Intelligence) (BI) مجموعــه‌ای از نظریــات، روش‌ها، فرایندها، معماری‌ها و فنــاوری‌هایی است که بــرای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید و معنــادار از آن ها استفـــاده می‌شود. هوش تجــاري در قالب هر تعريفي به دنبـال افزايش سودآوري سازمان با استفاده از اتخاذ تصميمات هوشمند و دقيق است و به طور اعم مي توان اهداف زير را براي اين رويکرد عنوان کرد:

اولین خانه « 1 2 3 4 5 »