شربت خانه ها؛ میعادگاه هنرمندان

در گذشته در اغلب شهرهای ایران شربت خانه های عمومی دایر بوده و مردم برای رفع تشنگی به آن جا می رفتنــد و شربت هــای گوارا و دلچسبی می نوشیدند. شربت از شیره انگور، شکر و انگبین تهیه می شده و عالی ترین نوع آن در اصفهان بوده است. در فصـل تابستــان که هوا رو به گرمی می رفت، شربت خانه ها به فضای باغ ها نقل مکان می کردند. در باغ ها کارکنان شربت خانه ها با صدایی خوش، نظر مردم را به خود جلب می کردند و سفارشات آن ها را به گوش شربت دار می رسانیدند. یکی از مهم ترین عوامل ایجاد شربت خانه ها را می توان علاقه ایرانیان به شاهنامه فردوسی دانست، چــرا کــه بــا تــرویج شــاهنامه خوانی توسط شاه اسماعیل، شنیدن داستــان ها و اشعار شاهنامه تفریح عمومی مردمان ایران شد. در تمام شهرها و روستاهای ایران مردم در اوقــات فراغت خــود گرد هم می آمدنـد و داستـان های شاهنــامه را می شنیدند یا اگر یکی ازآن ها صدایی خوش داشت، اشعار شاهنــامه را می خواند. شرح داستان های شاهنامه توسط نقالان شربت خانه ها انجام می گرفت.

مذاکره موفق

به همان اندازه که رعایت نکات مثبت، حساب شده و امیدوار کننده در مذاکرات تجاری می تواند موثر و مفید باشد، بیان برخی از حرف ها و عادات بد نیز تاثیر عکس خواهد داشت و ممکن است مذاکره را به شکست بکشاند.

وقتی زمزم مجبور به تبلیغ شد

تبلیغات زمزم در دهه 60 تقریبا نزدیک به صفر بود . چون نیازی به تبلیغات نداشت . انحصاری بودن بازار و جنگ باعث شده بود زمزم برای مشتریان خود سقف تعیین کند . اما با روی کار آمدن شرکت های جدید زمزم مجبور به تبلیغ شد .

هشدار! چرا دسترسی به شبکه های اجتماعی باید محدود شود

امروزه بسیاری از سازمان های بزرگ و کوچک به منظور انجام تحقیقات، بازاریابی، اطلاع رسانی و سنجش موقعیت خودشان از شبکه های اجتماعی پربازدید استفاده می کنند؛ اما متأسفانه بسیاری از آن ها گویا توجهی به مشکلات امنیتی و خطرات ناشی از دسترسی مداوم و کنترل نشده به شبکه های اجتماعی ندارند.

اولین خانه « 1 2 3 4 5 »