آگاهانه نوش جان کنید

شرکت زمزم محصولات خود را در هفت گروه شامل نوشابه های گازدار، آب میوه ها، اب ها، ماء الشعیر ها ، نوشابه های سلامتی، نوشیدنی لبنی و نوشابه های ورزشی تولید می کند که هر گروه محصول شامل چند برند است. در این گزارش به برندهای نوشابه های گازدار و فلسفه آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

هفته ای دو بار بستنی بخورید( البته از نوع شیری)

بستني‌ها به دو گروه شيري و يخي تقسيم مي‌شوند. در بستني‌هاي يخي از اسانس‌ها و رنگ‌هاي خوراکي و شيرين‌کننده‌ها استفاده مي‌شود، اما بستني‌هايي که از شير تهيه مي‌شوند، خود بر دو نوعند: يکي از نوع کارخانه‌اي و ديگری سنتي که داخل مغازه‌ها تهيه مي‌شود.

یک پیشنهاد فراسودمند

عضو هیأت علمی گروه زیست‌فناوری موادغذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی از تولید پودر نوشیدنی فراسودمند زرشک خبر داد

اولین خانه « 1 2 3 »