آگاهانه نوش جان کنید

شرکت زمزم محصولات خود را در هفت گروه شامل نوشابه های گازدار، آب میوه ها، اب ها، ماء الشعیر ها ، نوشابه های سلامتی، نوشیدنی لبنی و نوشابه های ورزشی تولید می کند که هر گروه محصول شامل چند برند است. در این گزارش به برندهای نوشابه های گازدار و فلسفه آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

بهار زمزم در راه است

نگاهی به فراز و فرود های بازار محصولات زمزم ایران از آغاز تا کنون عملکرد گروه زمزم که بزرگترین هلدینگ تولید کننده محصولات نوشیدنی در ایران است را می توان به سه دوره زمانی تقسیم کرد. دوره اوج آن مربوط به دهه 1370 و زمانی است که این گروه با عرضه محصولات جدید به خصوص نوشابه های pet و ظروف آلومینیومی بخش اعظم بازار کشور را در اختیار داشت.

عقب تر 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  جلو تر