برای تازه شدن هیچ وقت دیر نیست

مناسب وتلاش و کوشش فراوان برای اجرای آن است که چنانچه همه عوامل فوق و سایر نیازمندی‌ها به طور مطلوب فراهم شود، می‌توان به موفقیت «برنامه تغییر» امیدوار بود.

اولین خانه « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »