سطوح چهارگانه اخلاقی در سازمان کدامند؟

مطلب زیر دومین قسمت از مقاله‌ای است که تحت عنوان اخلاق و مسئولیت اجتماعی سازمان توسط دکتر فرزین عطایی‌یار، معاون بازاریابی و فروش گروه زمزم ایران تألیف شده است.

اولین خانه « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »