ایفای مسئولیت اجتماعی در کسب و کار

ساساً این دیدگاه که سازمان صرفاً باید در پی سود آوری باشد، امروزه در سطحی کلان و جهانی، دچار دگرگونی شده و شایسته آن است که سازمان ها علاوه بر توجه به حفظ منافع، سودآوری و بقای مادی ، از دیگر ابعاد وجودی خود در عرصه جهان پیرامون ، غافل نشده و تلاش کنند سهمی در حفظ، ارتقاء و سازندگی جامعه به مثابه جزئی از کل ساختار اجتماعی داشته باشند.

قبل از اینکه فاش شود کاری کنید

چگونه کلمه عبور مناسب بسازیم؟ رمز عبور یا همان پسورد شما، کلیدی است که برای دسترسی به اطلاعات شخصی خود در کامپیوتر و حساب های آنلاین ذخیره کرده اید. اگر تبهکاران و یا دیگر افراد خرابکار این رمز را سرقت کنند، می توانند از آن برای دسترسی به اطلاعات شما و دستکاری آن و نیز اخاذی استفاده نمایند و یا تحت نام شما دست به عملیات آنلاین بزنند. در بسیاری از موارد، شما زمــانی متوجه این حملات می شوید که دیگر خیلی دیر شده است.

روزه به زندگی معنا می دهد

روزه‌داری، افزون بر فواید زیاد برای جسم و روان آدمی، حکمت‌ها و مصالحی در اجتماع انسانی دارد که برخی از موارد را یادآور می‌شویم:

نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی

مهارت= امنیت + ارتقای درجه ; بشر از بدو خلقت تا کنون برای غلبه بر طبیعت و نیازهای خود در حال یادگیری و آموختن است. به طور کلی، آموزش کارکنان و اهمیت آن در علوم اداری، بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت و تا آن تاریخ فقط سازمان های محدودی بودند که به تدریس  و تعلیم کارکنان خود می پرداختند.

اولین خانه « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »