پپسی کولا، نوشابه داروخانه ای

داستان تولد یک نوشیدنی:پپسی کولا در سال 1893 در ایالت کارولینای شمالی توسط یک داروساز جوان به نام کالیب برادهام اختراع شد و به دلیل استفاده از آنزیم گوارشی «پپسین» و عصاره دانه های گیاه «کولا» نامش را پپسی کولا گذاشتند کالیب داروساز جوانی بود که در کارولینای شمالی به تحصیل علم داروسازی می پرداخت و به همین دلیل با مواد شیمیایی و گیاهی و خواص آنها آشنایی زیادی داشت.

هوش تجاری و فرصت های جدید برای رشد و توسعه

هــوش کســب و کــار یــا هوش تجاری (Business Intelligence) (BI) مجموعــه‌ای از نظریــات، روش‌ها، فرایندها، معماری‌ها و فنــاوری‌هایی است که بــرای تبدیل داده خام به اطلاعات مفید و معنــادار از آن ها استفـــاده می‌شود. هوش تجــاري در قالب هر تعريفي به دنبـال افزايش سودآوري سازمان با استفاده از اتخاذ تصميمات هوشمند و دقيق است و به طور اعم مي توان اهداف زير را براي اين رويکرد عنوان کرد:

همه می دانند و هیچکس نمی داند!

تاریخ نوشابه سازی در ایران: می گویند که نوشابه سازی را "میرزای تونی" بــه ایـــران آورده است. او کیســـــت؟ کسی نمی داند. آرشیو ملی ایران، مشروح مذاکرات مجلس و آرشیــو مجلس هیچ سرنخی از این فرد به دست نمی دهد. آنچه که معروف است فاضل تونی شأنش اجل از نوشابه سازی است. با این حال گفته شده که او بعدها ورشکسته شد. این موضوع ذهن را به سمت کارخانه نوشابه سازی آلپاین می برد.

اولین خانه « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »