همه می دانند و هیچکس نمی داند!

تاریخ نوشابه سازی در ایران: می گویند که نوشابه سازی را "میرزای تونی" بــه ایـــران آورده است. او کیســـــت؟ کسی نمی داند. آرشیو ملی ایران، مشروح مذاکرات مجلس و آرشیــو مجلس هیچ سرنخی از این فرد به دست نمی دهد. آنچه که معروف است فاضل تونی شأنش اجل از نوشابه سازی است. با این حال گفته شده که او بعدها ورشکسته شد. این موضوع ذهن را به سمت کارخانه نوشابه سازی آلپاین می برد.

شربت خانه ها؛ میعادگاه هنرمندان

در گذشته در اغلب شهرهای ایران شربت خانه های عمومی دایر بوده و مردم برای رفع تشنگی به آن جا می رفتنــد و شربت هــای گوارا و دلچسبی می نوشیدند. شربت از شیره انگور، شکر و انگبین تهیه می شده و عالی ترین نوع آن در اصفهان بوده است. در فصـل تابستــان که هوا رو به گرمی می رفت، شربت خانه ها به فضای باغ ها نقل مکان می کردند. در باغ ها کارکنان شربت خانه ها با صدایی خوش، نظر مردم را به خود جلب می کردند و سفارشات آن ها را به گوش شربت دار می رسانیدند. یکی از مهم ترین عوامل ایجاد شربت خانه ها را می توان علاقه ایرانیان به شاهنامه فردوسی دانست، چــرا کــه بــا تــرویج شــاهنامه خوانی توسط شاه اسماعیل، شنیدن داستــان ها و اشعار شاهنامه تفریح عمومی مردمان ایران شد. در تمام شهرها و روستاهای ایران مردم در اوقــات فراغت خــود گرد هم می آمدنـد و داستـان های شاهنــامه را می شنیدند یا اگر یکی ازآن ها صدایی خوش داشت، اشعار شاهنــامه را می خواند. شرح داستان های شاهنامه توسط نقالان شربت خانه ها انجام می گرفت.

ضرورت حضور موثر«زمزم» در نمایشگاه های داخلی و بین المللی

نمایشگاه های صنایع غذایی هرساله در نقاط مختلف جهان با هدف عرضه توانمندی های تولید کنندگان مواد غذایی و همچنین سازندگان ماشین آلات و تجهیزات این صنعت برپا می شود. این نمایشگاه ها که محل مناسبی برای تبلیغ محصولات و کالاهای متنوع صنایع غذایی است ، در عین حال فرصتی را به وجود می آورد تا دست اندرکاران صنعت غذا به تبادل اطلاعات و تجربیات خود بپردازند و امکان همکاری های مشترک را مورد بررسی قرار دهند.

مذاکره موفق

به همان اندازه که رعایت نکات مثبت، حساب شده و امیدوار کننده در مذاکرات تجاری می تواند موثر و مفید باشد، بیان برخی از حرف ها و عادات بد نیز تاثیر عکس خواهد داشت و ممکن است مذاکره را به شکست بکشاند.

اولین خانه « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »