نحوه دریافت اسناد حقوقی از عاملان فروش زمزم

امیرحسین حسین پور مسئول امور حقوقی و قراردادهای گروه زمزم ایران در اولین سمینار بازاریابی و فروش که در تهران برگزار شد، با ارائه یک گزارش، مدیران واحدهای بازاریابی و فروش این گروه در مناطق مختلف کشور را  با فرایند اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از فروشندگان و عاملان فروش محصولات زمزم آشنا کرد.
وی در مورد  وثایق قابل پذیرش، از سند ملکی شامل رهنی و وکالتی، ضمانت نامه بانکی و  چک و سفته نام برد و در خصوص سند ملکی با تقسیم بندی آن به اسناد ملک تجاری، زمین، مزروعی گفت: در مورد اسناد وکالتی سلب حق اقدام شخصی با امکان تشویق جهت تبدیل اسناد وکالتی به رهنی مورد تاکید است. 
حسین پور  در مورد  ضمانت نامه بانکی به مراحل مختلف از جمله ارسال نامه شرکت به بانک مطابق فرمت تیپ، حصول اطمینان بابت ایفای تعهدات و حسن انجام  آن و اقدام به تمدید ضمانت حداقل 10 روز قبل از مهلت انقضای آن اشاره کرده و در خصوص دریافت چک و سفته از فروشندگان و عاملان، شیوه دریافت و ظهرنویسی توضیحاتی داد و افزود: پرداخت پورسانت منوط به وصول چک ها و یکسان سازی از طریق مقایسه است. 
وی همچنین در مورد مقایسه چک و سفته به تشریح تفاوت های این دو ابزار بانکی پرداخت و در مورد دستور العمل پیشنهادی فروش ضمن تقسیم بندی آن ها به سند ملکی، ضمانت نامه بانکی و چک و سفته در مورد سند ملکی گفت : 
میزان فروش در این سند  معادل 70 درصد مبلغ رهن، در مورد ضمانت نامه معادل 90 درصد مبلغ آن و در خصوص چک و سفته به ترتیب معادل 15 و 35 درصد مبلغ مندرج در آن ها است.