شرکت زمزم به عنوان واحد تولیدی برتر انتخاب شد

شرکت زمزم ایران در دهمین جشنواره ملی تولید کنندگان و مدیران جوان که در تاریخ 1395/8/17 در مرکز همایش های بین الملی صدا و سیما برگزار شد به عنوان واحد تولیدی برتر و  آقای دکتر مهدی یزدان شناس به عنوان مدیر جوان بر تر انتخاب شدند که به همین مناسبت لوح تقدیر و تندیس جشنواره فوق توسط جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیرمحترم صنعت، معدن و تجارت به شرکت زمزم ایران اعطاء گردید.