تقدیر از فروشنده برتر در دیدار مدیرعامل محترم شرکت زمزم از انبار قائمی

مراسم اهداء پاداش عملکرد به برگزیدگان خرداد ماه در انبار شهید قائمی تهران برگزار گردید.
در این مراسم مدیر عامل شرکت زمزم ایران آقای دکتر یزدان شناس با اهداء جایزه و لوح، از آقای صمد واحدی فروشنده برتر در مرکز فروش شهید قائمی تقدیر بعمل آوردند.

 

تصاویری از این دیدار صمیمی :