مراسم تقدیر و تشكر از نفرات برتر فروش انبار رشت شرکت زمزم ایران

مراسم تقدير و تشكر از آقاي ابراهيم پور آب فروشنده برتر كشور  توسط  مديريت محترم عامل جناب آقاي دكتر يزدان شناس و معاونت محترم  فروش جناب آقاي دكتر عطايي به همراه هيات همراه در واحد فروش مركز رشت 

 

تصاویری از این مراسم