مراسم تقدیر و تشكر از نفرات برتر فروش انبار کرج شرکت زمزم ایران

مراسم اهداء جوایز به فروشنده برتر در انبار کرج توسط مدیریت عامل دکتر یزدان شناس و هیئت مدیره شرکت زمزم ایران  و معاونت محترم  فروش جناب آقاي دكتر عطايي به همراه هيات همراه در واحد فروش مركز کرج