انتصاب مدیر عامل جدید زمزم ایران جناب آقای دکتر شبانی

انتصاب مدیر عامل جدید زمزم ایران
دکتر غلامرضا شبانی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت زمزم ایران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی زمزم ایران دکتر فرهنگ دادخواه مدیر عامل شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا طی حکمی دکتر شبانی را به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت زمزم ایران منصوب کرد.
بنابراین گزارش تودیع دکتر یزدان شناس مدیر عامل سابق و معارفه مدیر عامل جدید شرکت طی مراسمی در محل دفتر مرکزی این شرکت با حضور هیئت مدیره و جمعی از مدیران مجموعه برگزار گردید و از زحمات مدیر عامل سابق تجلیل بعمل آمد.