تقدیر از همکاران زمزم شرق

  شرکت زمزم ایران در ادامه رعایت حقوق مادی و معنوی همکاران خود در بخش های مختلف ،از سه نفر از همکاران ویزیتور ، فروشنده ، سوپروایزر واحد شرق تهران با حضور آقای دکتر مهیار نورعلی مشاور مدیرعامل و مدیر محترم توسعه بازار و آقای بیگدلی رئیس شعبه واحد شرق تهران با اهدا گل و هدیه نقدی مورد تقدیر و تشکر قرارگرفتند.