رشد شاخص فروش زمزم در بین شرکت های بزرگ ایرانی

شرکت زمزم ایران در ارزیابی انجام شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی در بین ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران از نظر شاخص فروش رتبه ۲۶۷ را به دست آورد.
 
به گزارش خبرنگار ما در این ارزیابی که مربوط به سال مالی ۱۳۹۳ است، شرکت زمزم با کسب امتیازات لازم در ردیف شرکت‌های برتر ایران قرار گرفت و موفق به دریافت گواهی‌نامه شد.

شایان ذکر است که در پی اعمال سیاست‌های جدید در گروه زمزم؛ به خصوص مدیریت متمرکز فروش و بازاریابی، میزان فروش محصولات زمزم در بازار روند صعود به خود گرفته است.