همایش مدیران شرکت زمزم

نخستین سمینار مدیران سراسر کشور در سال ۹۹ به میزبانی شرکت زمزم ایران در مشهد مقدس برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیران ارشد حوزه فروش و تولید همراه بود، خط مشی و سیاستگذاری های سال ۹۹ تبیین و تصویب شد. مدیران عامل واحد های تولیدی استراتژی های سال جاری را مطرح کردند و بر اجرای هدفمند استراتژی های تدوین شده تاکید نمودند. همچنین مدیران محترم شعب فروش ضمن ارائه گزارش سه ماهه اول سال جاری برنامه های خود را جهت رسیدن به اهداف تعیین شده اعلام نمودند.