برگزاری دومین همایش بازاریابی موفق

برگزاری دومین همایش بازاریابی موفق

دومین همایش بازاریابی موفق پنج شنبه 26 تیرماه در مجموعه چهارباغ کرج برگزار گردید. در ابتدای این همایش، جناب آقای بنایی، معاون فروش شرکت زمزم ایران به بیان نکاتی پرداختند.

به گزارش روابط عمومی شرکت زمزم ایران در ابتدای این همایش جناب آقای بنایی با بیان اینکه رویکرد این همایش ها همدلی میان کارکنان می باشد، سیاست هیات مدیره جدید زمزم را توجه به مسائل مالی و رفاهی کارکنان دانست. ایشان عزت و اعتماد به نفس کارکنان را نتیجه تبلیغات با کیفیت مناسب بازاریابان بیان کرد.

در ادامه این همایش دکتر نظری، استاد دانشگاه به بیان نکات مهم در بازاریابی پرداختند و در ادامه کارگاه عملی بازاریابی موفق توسط ایشان برای بازاریابان مجتمع های شهید خوشدل و شهید سلیمانی برگزار گردید.