با PET هم پول دربیاورید و هم به محیط زیست کمک کنید

PET (اپلي اتيلن ترفتالات) از پليمرهايي است که براي ساخت بطريهاي پلاستيکي نوشابه از آن استفاده ميشود. پلي اتيلن ترفتالات يکي از مواد بي خطر به شمار مي رود و شماره “1” روي بطريهاي آب نيز بيانگر همين موضوع است. اين دسته از پلاستيک ها، نوعي از رزين هاي پليمري ترمو پلاستيک است که کاربردهاي مفيدي در زمينه هاي متفاوت از جمله، توليد الياف مصنوعي، و ظروف بسته بندي مواد غذايي و ساير موارد ترموفرمينگ دارد. و اين ماده برخلاف نام علمي اش، حاوي پلي اتيلن نيست.

خواص فيزيکي

 استفاده از PET مزاياي زيادي دارد. شايد يکي از مهمترين ويژگيهاي PET، ويسکوزيته ذاتي اين ماده باشد. اين ويژگي باعث ميشود اين ماده آب موجود در محيط اطراف را جذب کند، و همچنين باعث ايجاد خاصيت هيدروسکوپيک زيادي ميشود. اين خاصيت سبب مي شود تا مواد با استفاده از يک ماشين قالب ريزي معمولي شکل بگيرند و به سرعت خشک شوند. مزاياي ديگرPET  عبارتند از:

  مقاوت عالي در برابر سايش نسبت به انواع پلاستيکها

  داراي قابليت انعطافپذيري بالا

  مقاومت زياد که سبب استحکام و تطبيقپذيري ميشود

 ضريب اصطکاک پايين که باعث کاربردهاي مفيد تر اين ماده نسبت به ساير پلاستيکها ميشود.

 عدم نشت مواد شيميايي ظروف پلاستيکي به مواد غذايي و مايعات موجود در ظرف سبب ميشود که اين ماده به عنوان يکي از مهمترين محصولات بستهبندي مواد غذايي به شمار رود. اين خواص فيزيکي، اين ماده را به عنوان يک گزينه سودمند براي توليد کنندگاني که نياز به پلاستيکي بيخطر براي بستهبندي مواد غذايي و يا استفاده مستمر دارند، تبديل مي کند.

 

   موارد استفاده

   امروزه از PET در موارد گوناگوني استفاده ميشود که برخي از آنها به اين شرح است:

 بطريها و ساير ظروف مواد غذايي از جمله بطريهاي نوشابه، نانها و شيرينيها، بطريهاي آب، ظرف کره بادام زميني و حتي ظروف بستهبندي مواد غذايي منجمد.

 نگهداري لوازم آرايشي، به دليل اينکه قالبگيري اين ماده آسان است، توليدکنندگان ميتوانند ظروف خاص زيادي را براي انواع محصولات آرايشي توليد کنند.

 نگهداري مواد شيميايي از جمله مواد شوينده خانگي. چرا توليدکنندگان به جاي استفاده از ساير مواد پلاستيکي که بيشتر در دسترس هستند، از PET استفاده ميکنند؟ پلاستيکهاي PET با دوام و مستحکم هستند. اکثر اين محصولات را ميتوان بارها و بارها استفاده کرد. (امکان بازيافت اين محصولات وجود دارد) و علاوه بر اين، شفافيت اين محصولات باعث استفادههاي متنوعتري از آن ميشود. و به دليل شکلگيري آسان امکان قفل کردن ظروف را به راحتي فراهم ميکند. به آساني شکسته نميشود. علاوه بر همه اين موارد، شايد مهمترين علت محبوبيت اين محصول ارزان بودن آن براي استفاده باشد.

 

  مزاياي بازيافت پت

  مواد اوليه جهت ساخت ظروف PET عمدتاً از خارج کشور وارد ميشود. با بازيافت اين ماده از واردات مواد اوليه مورد نياز جهت ساخت ظروف پلاستيکي PET و در نتيجه خروج ارز از کشور جلوگيري ميشود.

 اشتغالزايي و ايجاد درآمد در سطح جامعه از مرحله جمعآوري و جداسازي تا مراحل بازيافت، توليد و عرضه محصولات جديد.

منابع اوليه جهت ساخت پلاستيکها نفت است که از طريق صنعت پتروشيمي تبديل به پلاستيک ميگردد. بازيافت PET علاوه بر صرفهجويي در استفاده از منابع اوليه موجب کاهش مصرف انرژي در استخراج، انتقال و ساخت ظروف از مواد خام اوليه گرديده و همچنين آلودگيهاي آب، خاک و هوا را به علت عدم کاربرد مواد خام در فرآيند توليد ظروف PET کاهش ميدهد.

 ظروف PET با وجود وزن کم اما حجم بالايي را در زبالههاي شهري به خود اختصاص ميدهند.

  بازيافت PET به دليل کاهش حجم و وزن زباله، هزينههاي مربوط به جمعآوري و دفن آن را کاهش مي دهد.

 ظروف پلاستيکي PET به دليل برخوردار بودن از پيوندهاي محکم کربن کربن در برابر تجزيهکنندگان طبيعي مقاومت زيادي از خود نشان ميدهند و در مدت 300 سال به طور آرام تجزيه ميگردند. با بازيافت اين پليمر از آلودگيهاي زيست محيطي، به خصوص آلودگي خاک منطقه جلوگيري به عمل ميآيد.

 دفن زباله انتشارات گازهاي گلخانهاي از جمله متان و دي اکسيد کربن را افزايش ميدهد بازيافت PET بجاي دفن آن از انتشار اين دو نوع گاز گلخانهاي که دماي کره زمين را افزايش ميدهد، جلوگيري به عمل ميآورد.

 بازيافت انرژي از سوزانيدن PET در کورههاي استاندارد زبالهسوز در مصرف سوختهاي فسيلي که منبع رو به پاياني است صرفه جويي مي نمايد.