یک کارمند خوب و حرفه ای را نباید از دست داد

 توصیه هایی برای حفظ کارمندان پر بازده 

یک کارمند پر بازده کسی است که بیشترین ارزش را برای کسب و کار  و همچنین مشتریان شما به ارمغان می‌آورد. بنابراین به نفع شماست برای راضی نگه داشتن آنها و حفظ مشارکتشان در دراز مدت، هر کاری از دستتان بر می‌آید انجام دهید. برای این کار می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

 

* آنها را سرگرم نگه دارید
از جمله عواملی که کارمندان پر بازده شما را از بقیه متمایز می‌کند هوش، کنجکاوی و فعال بودن آنها است. اینگونه افراد همیشه به دنبال انجام کارهای جدید و جالب هستند. با محول کردن جریانی مداوم از کارها و پروژه‌های جذاب و جالب، این نیاز آنها را برطرف کنید. 

* اجازه دهید دیده شوند
هر کسی دوست دارد وقتی کار خوبی برای سازمان خود انجام می‌دهد، این کار به رسمیت شناخته شود. بهترین کارمندان شما نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با دعوت از آنها برای سخنرانی در برابر هیئت مدیره، یا رهبری تیم‌های حرفه ای و یا شرکت در جلسات خارج از شرکت، این اجازه را به آنها بدهید که خودشان را نشان دهند. همچنین  آنها را به ارتباط گرفتن با سایر کارمندان حرفه ای سازمان و همکاری با آنها در پروژه‌های مشترک و سپس ارائه نتایج حاصل به تیم اجرایی تشویق کنید.

* برای آنها مربی در نظر بگیرید
کارمندان شما با بهره مندی از راهنمایی‌ها و توصیه‌های مربی کاربلدی که می‌تواند ارتباطات خوبی نیز در اختیارشان قرار دهد به بهترین نحو منتفع خواهند شد و در نتیجه در سازمان و کار خود مشارکت بیشتری نشان خواهند داد. اما در انتخاب این راهنما باید خیلی دقت شود. از کارمندان پر سابقه تر و با تجربه تری استفاده کنید که به دمخور شدن با جوانها علاقه دارند و از راهنمایی و حمایت آنها لذت می‌برند.

* به آنها مسئولیت، و سپس پاداش بدهید
کارمند شما هرچه توان بیشتری داشته باشد، با درگیر شدن در چالش‌های کاری، شکوفا تر خواهد شد. با وجود اینکه ممکن است گاهی مرتکب اشتباهی شود یا حتی شکست بخورد، در محول کردن امور مهم به آنها تردید نکنید.
 شما می‌توانید مسئولیت یک طرح جدید مشتریان را به کارمندان پر بازده خود بسپارید، به آنها نقش رهبری تیم‌های مشترک را بدهید و یا آنان را به کلید زدن یک شرکت جدید در حوزه تازه‌ای از فعالیت شرکت خود بگمارید و خیالتان از عملکرد خوب آنها راحت باشد.

* مسیر مشخصی برای رشد و ارتقای کارکنان خود ایجاد کنید
ضروری است کارکنان شما بدانند برای رشد و ارتقا مسیر مشخصی پیش رویشان قرار دارد. آنها اگر در سازمان شما آینده ای برای خود متصور نباشند، یا اگر فکر کنند پیشرفتشان در آنجا بیش از اندازه طول می‌کشد، به دنبال فرصت‌های خروج از سازمان شما خواهند گشت.

 * زمان بگذارید و چارچوبی برای ارتقای کارکنان خود مشخص کنید.
در نظر داشته باشید هیچ وقت نباید حتی یک کارمند خوب و حرفه ای را از دست داد. برای شناسایی پر بازده ترین کارمندان خود نقطه سرآغازی در نظر بگیرید و سپس برای حفظ آنها، به صورت مستمر قدم‌های عملی بردارید.