موفقیت زمزم در اخذ گزارش مقبول حسابرسی

شرکت زمزم در پایان سال مالی منتهی به تیرماه ۱۳۹۵ موفق به اخذ «گزارش مقبول» شد.
به گزارش خبرنگار نشریه زمزم، مجمع عمومی شرکت زمزم اواخر تیر ماه سال جاری با حضور صاحبان سهام و نماینده سازمان حسابرسی برگزار و باتوجه به شفافیت حساب‌ها در فاصله زمانی تیرماه سال ۹۴ لغایت تیرماه سال ۹۵ این شرکت موفق به اخذ گزارش مقبول گردید.
براساس این گزارش، نماینده سازمان حسابرسی در گزارش خود بر این نکته تأکید کرد که فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی شرکت زمزم در بازه زمانی فوق بدون «بند» بوده و به عبارتی آمار و ارقام اعلام شده در مورد عملکرد مالی منتهی به تیرماه سال ۹۵ با معیارهای از پیش تعیین شده کاملاً انطباق داشته است.
بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود که با توجه به ساختار جدید در شرکت زمزم، این شرکت در سال مالی آینده وضعیت مطلوب‌تری داشته باشد.