قابلیت های برند زمزم برای رهبری بازار نوشیدنی های ایران

شرکت زمزم با توجه به سابقه درخشاني که در توليد نوشابه در ايران دارد، ميتواند نقش و حضور پررنگتري در بازار نوشابه کشور داشته باشد و جايگاه خود را بهبود ببخشدچند سالي است که همه مسئولان و مقامات مهم کشور بر لزوم تقويت و توسعه توليدات داخلي و استفاده از محصولات ايراني به جاي محصولات مشابه خارجي تاکيد ميکنند و اين سياست را به نفع اقتصاد کشور ميدانند. شرکت زمزم داراي ظرفيت و قابليتهاي بالايي در توليد انواع نوشابه است و طي دو سال گذشته با تنوع توليد محصولات سلامت محور  و عموماً با پايه گياهي خيزبلندي براي افزايش سهم بازار و دست کم رقابت همپا با برندهاي معروف فعلي (کوکاکولا و پپسي) برداشته است که در صورت برنامهريزي صحيح، شناخت بهتر بازار و تلاش بيشتر ميتوانند به اين هدف برسد. گزارش زير به همين موضوع اشاره دارد.

زمزم يکي از برندهاي داخلي شناختهشده در حوزه نوشيدنيها است؛ نوشابههاي شيشهاي زمزم جزو نخستين محصولات اين شرکت بوده که مشتريان خاص خودش را دارد. شکل و شمايل نوشابههاي شيشهاي زمزم که روزگاري بسيار خاطرهانگيز بود، مانند بسياري از نوشيدنيهاي ديگر در چند سال گذشته تغيير کرده و مدرنتر شده است.

 

خودکفايي در توليد نوشابه

در کشور ما حساسيت زيادي در بحث سلامت نوشابه وجود دارد و رسانههاي مختلف در چند سال گذشته روي اين موضوع مانورهاي زيادي دادهاند؛ به همين دليل توليدکنندگان اين صنعت با چالشهايي روبهرو هستند. البته اين موضوع جديدي نيست و برندهايي مانند کوکاکولا و پپسي با تمام هجمههاي رسانهاي که عليه محصول نوشابه وجود دارد، کماکان فعاليتهاي خود را پيش ميبرند و سعي دارند برندهاي قويتري را از خود بسازند.

 

عاملي براي استفاده نکردن از رسانه جمعي

از آنجا که محصول نوشابه با سياستهاي کلان کشور در حوزه سلامت مغايرت دارد؛ به همين دليل درخصوص تبليغات، رسانههاي جمعي پيشنهاد نميشود. زمزم ميتواند بهصورت هدفمند و براساس گروه هدف خود از رسانههاي ديگر استفاده کند، بهعنوان نمونه تبليغات در نقطه خريد براي اين برند بسيار ميتواند مناسب باشد و هنگامي که مخاطب ميخواهد تصميم بگيرد چه نوشابهاي را انتخاب کند در آن زمان زمزم ميتواند ذهن مخاطب را تغيير دهد. در اين ميان برندهايي مانند کوکاکولا و پپسي به شدت از ابزارهاي بازاريابي مستقيم، فعاليتهاي ترويجي در نقطه فروش استفاده ميکنند.

بهترين متد براي برند  زمزم ايجاد و ساختن تصويري مناسب در ذهن مشتري است. از طرفي معماري برند زمزم قبلاً فقط Branded House بوده اما در حال حاضر زمزم برندهاي مختلفي را براي گروه هدفهاي مختلف دارد و به House of Brands روي آورده؛ بهعنوان نمونه محصولات ماءالشعير آن با برند استار به بازار عرضه ميشود که گروه هدف خانوادهها را دنبال ميکند. همچنين برند کولامد که گياهي است و طعمهايي مانند رزماري، هل، زنجبيل و. . . دارد با مخاطب خاص ميتواند موضوع سلامتي  را مطرح کند. زمزم محصولي را براي ورزشکاران روانه بازار کرده به نام ايزوتونيک يا برندي به نام انرژي که مخاطب نوشيدنيهاي انرژيزا را هدف قرار داده است و ميتواند جاي خالي برندهاي ايراني در اين بخش را پر کند. زمزم برند ديگري دارد بهعنوان ارس که در حال حاضر محصولاتي مانند دوغ را توليد ميکند و طبقات پايين جامعه را هدف قرار گرفته داده. از طرفي برند ديگري دارند تحت عنوان تارميتا که آبميوهاي لوکستر است و براي طبقات بالاي جامعه در نظر گرفته شده است. در اين ميان زمزم برند ديگري تحت عنوان ويتاپلاس دارد که برندي لوکس محسوب ميشود اما جوانان را گروه هدف خود در نظر گرفته است؛ اين موضوع نشان ميدهد زمزم در چند سال گذشته استراتژي تنوع اتخاذ کرده و محصولات خود را توسعه داده است. آب معدني يک محصول استراتژيک زمزم است و طبق تحقيقات بازاري که انجام داديم از نظر سهم ذهني مخاطب با 10 درصد برند دوم است و دماوند نخستين سهم ذهني را با 40 درصد در اختيار دارد و برندهايي مانند داماش، کوهرنگ و... در جايگاههاي بعدي قرار دارند.