زمزم کرمان

ترتیب: 
9
    1. تاريخچه

شركت زمزم كرمان در سال 1349 در اداره ثبت شركتهاي كرمان به ثبت رسيد و در سال 1350با مجوز وزارت صنايع و معادن مورد بهره برداري قرار گرفت. اين شركت با مساحتي برابر با 150000 متر مربع از فضاي سبز و فضاي كاري مناسب شامل سالن هاي توليد ،انبارها،بخشهاي تصفيه و سختي گيري آب ،شربت سازي ،موتورخانه بخار و..... برخوردار مي باشد.

اين شركت با بهره گيري از نيروي انساني با تجربه و با توان علمي خوب در راستاي نيل به اهداف گروه گام بر ميدارد.

    1. اهداف و سياستهاي شركت:

ارتقاء سطح كيفي محصول و انطباق آن با الزامات كيفي ، ايمني و بهداشتي

شناسايي و كنترل مخاطرات محصول در حين فراوري

حاكم نمودن و پيگيري موثر سيستم يكپارچه كيفيت ، ايمني مواد غذايي و زيست محيطي و تدوين برنامه هاي بهبود مستمر

اقدام در جهت تنوع محصولات و بسته بندب آنها

    1. .توليد و فني

كاهش ضايعات

افزايش ميزان راندمان توليد

كاهش توقفات توليد(فني)

    1. بازرگاني (فروش و خريد)

ايجاد و ارتقاء سطح رضايت مندي و وفاداري مشتريان و ارزيابي مداوم آن

برنامه ريزي جهت حفظ و توسعه فروش به ميزان قابل قبول

توجه كامل به رفتار رقبا در منطقه و انجام تدابير لازم

توجه به جايگاه رفيع زمزم كرمان و محصولات آن و يافتن راهكارهاي مناسب جهت بهبود هر چه بيشتر اين جايگاه

شناسايي و ارزيابي تامين كنندگان متبر مواد اوليه و ايجاد ارتباط نظام مند با آنها

    1. آموزش

آموزش و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت كاركنان

ارتقاء سطح تخصص و مهارت پرسنل