شيشه سازي مينا

ترتیب: 
13

شركت شيشه مينا در سال 1347 براي توليد بطر شيشه اي مخصوص نوشابه پپسي آن زمان تأ سيس شد.

   دراين كارخانه كلية ماشين آلات توليد لوازم بسته بندي كامل نوشابه از شيشه بطري- چاپ برند پپسي روي محصول- توليد تشتك سر بطري– وبالاخره ساخت جعيه پلاستيكي مخصوص حمل نوشابه انجام ميشد .

      اينك اين كارخانه با ارتقأ تكنولوژي دريكي از دستگاههاي توليد تكنولوژي روز دنيا را به خدمت گرفته است تا تقاضاي مشتري را براي محصول سبك وبا كيفيت مطلوب تامين نمايد .

·  استراتژي شركت و سر لوحه اهداف شركت شيشه مينا به شرح زير است:

  • كاهش وزن محصولات –افزايش استحكام وكيفيت  و افزايش تعداد توليد
  • گسترش سهم بازار درداخل وخارج كشور
  • مكانيزه كردن كليه اجزأ فرايند تا مرحله حمل

تعويض كلية ماشين آلات خودرا براي به روز رساني تكنولوژي .

درصورتيكه محصولات توليدي چاپدار سفارش شده باشند پس از كنترل كيفيت به قسمت چاپ منتقل مي گردند.

    دراين واحد با استفاده از دستگاه تمام اتوماتيك چاپ دو رنگ محصولات چاپ خورده و پس از كنترل كيفيت چاپ - به لهر  Decoration  منتقل مي گردند.           

رنگ ترمو پلاست استفاده شده در چاپ درحرارت لهر فوق لهر استحكام يافته وبه لاية سطحي شيشه نفوذ مينمايد.

درواحد چاپ اين شركت امكان توليد كليشه براي تمام طرحهاي مورد نظر مشتري وجود دارد

اين شركت با برخورداري از دودستگاه تزريق پلاستيك قادر به توليد ظروف پلاستيكي تاوزن 2 كيلو گرم نيز ميباشد